Téma roku 2017 - VIKINGOVÉ

Motivace a inspirace

Vzhledem k tomu, že angličtina je přirozenou součástí táborového programu, není potřeba používat výukové techniky, které by dětem něčím připomínaly školu. Děti tak cizí jazyk neustále vnímají a skutečně se mu učí, i když se bezprostředně soustředí na něco jiného, zpravidla na hru či jiné táborové aktivity. Skladba her je záměrně koncipována vyváženě, aby byly rovnoměrně zastoupeny aktivity akční i tvůrčí. Jinak řečeno – v průběhu dne děti střídavě sportují, něco vyrábějí a vymýšlejí, prožívají skutečná dobrodružství, nebo se jimi alespoň inspirují v rozvíjení vlastní fantazie, a jsou tak zaměstnané neustálým střídáním zajímavých činností. Jejich program je doslova nabitý a angličtina se pro ně stává samozřejmostí a zábavou, takže i ti ostýchaví se osmělí a zapojí se aktivně do konverzace.

Dobrodružný námět

Po celou dobu tábora nás bude provázet jedinečná atmosféra, která nás jako mávnutím kouzelného proutku přenese do časů, v nichž scény z žánru fantasy byly skutečnou realitou všedního dne. Budeme uchváceni proměnou, kterou si projde možná každý z nás. Aby ne, když si zahrajeme právě na tak výjimečné osobnosti, jakými byli v dávném středověku Vikingové! Udatní Vikingové žili v krajinách blízko polárního kruhu a drsné podnebí je předurčilo k dobrodružnému životu, v jakém uspějí jen lidé s houževnatým charakterem. Práce se dřevem, kožešinami a železem tvořily spolu s rybolovem základ jejich obživy. Do povědomí lidí se však zapsali něčím jiným – svými obchodními a loupeživými výpravami do vzdálených zemí, při kterých se osvědčili jako schopní mořeplavci a především obávaní válečníci. V řadě cizích zemí se usadili natrvalo a v jiných byli často prvními Evropany, kteří tam kdy dopluli.

Vikings day

I my se chceme stát skutečnými Vikingy, a proto se jeden den tábora oblékneme do kožešin, vybudujeme skandinávskou vesnici na břehu jednoho z norských fjordů, vykováme si přilbice, meče a štíty a na palubách lodí se vypravíme „na viking“, abychom se z dalekých končin vrátili obtěžkáni bohatou kořistí. Bitva nás zřejmě nemine a dost možná si odneseme nějaký šrám, ale to už k životu drsňáků zkrátka patří. Však si vzpomeňte, jak to dopadá, když si třeba takový Viking vezme do hlavy, že se naučí, „Jak si vycvičit draka“! Stejnojmenná pohádka ovšem zdaleka neobsáhne celý život Vikingů, a proto nás čeká mnohem víc.

Už ráno se probudíme do drsného podnebí za jarního tání a budeme se muset po všech stránkách připravit na cestu, která nás odpoledne čeká. Opravíme lodě, nalovíme ryby a nabrousíme ostří svých sekyr a mečů. Však naše výprava nebude jen tak ledajaká. Odpoledne překvapíme obyvatele vzdálených ostrovů na jihozápadě, o jejichž existenci víme jen z doslechu a ze starých bájí. Než k nim doplujeme, musíme se pokusit vyměnit své zboží za nové zásoby, bez kterých nepřežijeme příští zimu. A co neseženeme, to musíme přivézt ze své poslední a nejdelší cesty, i kdyby to někoho z nás mělo stát život. Náš zákon je neúprosný, a kdo ho nectí, sám se předem odsoudí do záhuby. Ať se naši nepřátelé třesou! Na moři toho dne vládneme my! Bude to jenom náš Vikings Day!

Vstříc novým zážitkům

Oba vedoucí, kteří mají na starosti každý oddíl, rodilý mluvčí i Čech, realizují pestrý program, který musí nejen nadchnout, ale zároveň musí být vhodný k tomu, aby si děti neustále zdokonalovaly angličtinu. Základní podmínkou úspěchu této koncepce je připravit skutečně poutavé a dobrodružné téma, které děti zcela pohltí. Tu bude třeba odhalit úskok licoměrného boha Lokiho, tu udeřit ve správnou chvíli na správném místě válečnou sekyrou – nebo snad Thorovým kladivem? Bude důležitá síla paží, pohánějící vikingské lodě, stejně jako důvtip při řešení nejednoho složitého úkolu nebo obchodní transakce. Dobrodružství se nám nevyhnou ani v noci, černé jako Odinův havran. Někomu nahání hrůzu táhlé vytí vlků, jinému představa rychlého rozluštění anglické šifry psané magickým runovým písmem. I to je adventure, co potká účastníky dvojjazyčného tábora SUMMER TIME. Vydejte se s námi také!

Jak se přihlásit

Rezervovat