Další důležité informace

letní tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

UBYTOVÁNÍ A TÁBOROVÉ ZÁZEMÍ. Chaty sloužící k ubytování prošly pečlivou rekonstrukcí, patrnou především na vkusném obložení interiéru. Světlé barvy vytvářejí útulné prostředí, které dětem poskytuje nezbytné zázemí a komfort. Dva pokoje se čtyřmi a šesti lůžky doplňuje společná předsíň a veranda, k dispozici jsou elektrické zásuvky přímo na pokojích. Moderní sociální zařízení je vybaveno sprchami s teplou vodou a nabízí vysoký standard. Samozřejmostí je čistota a pravidelná modernizace prostor určených k přípravě pokrmů a ke stravování. Areál nabízí i dostatek dalších zastřešených prostor, využitelných za každého počasí. K nejrůznějším účelům slouží několik krytých teras různých velikostí a klubovna. Ke sportovnímu vybavení areálu patří vedle hřišť na fotbal a plážový volejbal mimo jiné rovněž pramice s plovacími vestami, stoly a pálky na stolní tenis, vybavení na pétanque, badminton, softball, kriket a na další hry.

dětské tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME anglický tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME

DOPRAVA na tábor i zpět je také jako každoročně zajištěna z Prahy kvalitními a luxusně vybavenými autobusy společnosti autobusy-dvorak.cz. Tato společnost nám poskytuje dopravu výhradně autobusy značek Mercedes a VDL, které splňují nejvyšší nároky na kvalitní a pohodlnou přepravu. Doprava autobusy není zahrnuta v ceně poukazu a cesta tam i zpět je zpoplatněna jednotnou částkou 390,- Kč za obě cesty. Rodičům, kteří přivážejí děti přímo na tábor, je spolu s ostatními dokumenty k dispozici podrobný plánek, jak se do areálu dostanou. Chcete-li se již teď podívat, kde přesně se letní tábor SUMMER TIME nachází, poslouží vám tato mapa.

letní tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

PROFESIONÁLNÍ ÚROVEŇ. Vedoucí oddílů - lektoři angličtiny jsou výhradně rodilí mluvčí a pocházejí z Anglie, USA, Kanady nebo Austrálie. Všichni jsou profesionály v oboru práce s dětmi, mnozí již řadu let vyučují angličtinu na českých školách. Vyžadujeme, aby byli minimálně absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí a opravňuje vyučovat angličtinu jako cizí jazyk. Naši lektoři získali vzdělání na řadě prestižních zahraničních škol nebo jsou certifikováni pro výuku dětí renomovanými jazykovými agenturami, a to zejména prostřednictvím TEFL Worldwide Prague - www.teflworldwideprague.com, která je členem American Chamber of Commerce in the Czech Republic, ITC - International - www.itc-international.eu, náležíci k International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL) a Oxford House - www.oxfordhouse.cz. Také čeští vedoucí, pokud nejsou přímo pedagogy, procházejí náležitým školením. Jako o odbornících lze hovořit i o personálu kuchyně, který je zárukou kvalitního a pestrého stravování. Pitný režim je samozřejmě zajištěn 24 hodin denně. Zdravotníkem je vždy buď lékař, nebo osoba oprávněná k výkonu této funkce z titulu absolventa příslušného školení, zdravotní sestry nebo studenta medicíny minimálně po třetím ročníku. Je samozřejmé, že dohlíží i na účastníky užívající pravidelně léky. Každý den v průběhu tábora zveřejňujeme na Facebooku aktuální fotografie, aby rodiče měli neustálý přehled o veškerém dění. Naše reference i reakce na Facebooku svědčí o tom, že jsme si v uplynulých sezónách dovedli získat děti i rodiče.

letní tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME

BEZPEČNOST NA TÁBOŘE. Bezpečnost všech účastníků tábora SUMMER TIME je jednou z našich hlavních priorit! Děti nikdy nezůstávají bez dozoru, samozřejmě i v noci a v době jejich osobního volna jsou určeni vedoucí, kteří na děti dohlížejí. Zvláště opatrní jsme při koupání, kde jedna zodpovědná osoba kontroluje přímo ve vodě maximálně 5 koupajících se dětí. Bezpečnost na lodích je optimálně zajištěna zvýšeným počtem vedoucích a také povinným vybavením plovacími vestami. A třebaže náš areál leží v blízkosti řeky Lužnice, je u nás bezpečnost při případné povodni zajištěna jak jeho polohou, tak účinnými preventivními opatřeními. Táborový program bývá často náročný, proto nikdy nezapomínáme na nezbytné chvíle odpočinku. Naši vedoucí každoročně absolvují školení o hygieně a ochraně zdraví při práci s dětmi. Krajská hygienická stanice pravidelně kontroluje jak způsobilost k práci s dětmi, tak dodržování všech norem stanovených pro ubytování a stravování, jak je patrné z protokolů, které zveřejňujeme na stránkách referencí. Přestože bezvýhradně dbáme na to, aby o děti bylo stále dobře postaráno, nezapomínáme na pojištění všech akcí. Naše cestovní kancelář je samozřejmě zákonně pojištěna proti úpadku.

dětský tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME

KÁZEŇ NENÍ PŘEŽITEK. V dnešní době, kdy mezi dětmi přibývá projevů negativních postojů, jako je tzv. nemotivované násilí nebo šikana, dbáme velmi úzkostlivě na to, abychom se na našich táborech tohoto nebezpečí vyvarovali. Třebaže v tomto směru zatím naštěstí nemáme špatné zkušenosti, rozhodně možnost takových projevů nepodceňujeme. Zvažujeme, zda jsou konkrétní drobné konflikty mezi dětmi pouze běžným hašteřením, či zda by se mohlo jednat o náznaky společensky nebezpečného jednání. V takovém případě si vyhrazujeme právo zbavit každého, kdo by svým jednáním ohrožoval fyzické či duševní zdraví ostatních dětí, nároku na další pobyt na táboře a cítíme se povinni ho z rekreace vyloučit. Obdobně netolerujeme užívání žádných omamných látek, tedy ani kouření. Stejně tak dohlížíme na to, aby styky mezi chlapci a děvčaty nepřekročily rámec neškodné dětské romantiky. Možná se někomu zdáme zbytečně přísní, ale je třeba si uvědomit, že v podmínkách, kde se společně rekreuje větší množství dětí, je nezbytné udržet kázeň, aby byl spolehlivě zajištěn náš hlavní záměr - poskytnout ničím nenarušenou zábavu, poučení a radost všem dětem.

Předchozí    Nahoru    Další

V případě Vašeho zájmu Vám rádi podáme další informace a poskytneme přihlášky:

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Email: email@detskytabor.cz
Pavel Jahelka, garant programu, Tel.: 602 326 747 nebo 223 010 176
Ing. Josef Syka, odpovědný zástupce, Tel.: 602 255 859
Ing. Tereza Škofová, hlavní vedoucí, Tel.: 602 398 303

Najdete nás také na Facebooku, Instagramu a Twitteru

Copyright © 1994 - 2017 SUMMER TIME, Last modified: 05-01-2017